O projekcie

Od 1 października 2016 r. Centrum Studiów nad Tajwanem (Taiwan Studies Centre) przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego pracuje przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Republiki Chińskiej (Tajwanu).

Głównymi celami projektu są:

  • stworzenie oferty dydaktycznej w zakresie studiów nad Tajwanem;
  • gromadzenie zasobów bibliotecznych o tematyce tajwańskiej;
  • wzmocnienie wymiany między naukowej;
  • promocja tajwańskiej kultury w Polsce;
  • szerzenie wiedzy o Tajwanie.

 

W latach 2011-2014 sponsorem projektu była Taiwan Foundation for Democracy. Instytucja ta wsparła starania pracowników Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w zakresie wymiany naukowej i dydaktycznej między obydwoma krajami, a także szerzenie wiedzy o Tajwanie, jego dziedzictwie historycznym i kulturowym. Dziękujemy!

IBiDW UJ

$y.getChild('grafika-lewa-alt').data

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest czołowym polskim ośrodkiem studiów nad współczesnymi społeczeństwami Azji i Afryki Północnej. Więcej o Instytucie